Integritetspolicy

Vilka vi är

Webbsidan hjelpa.se ägs av hjelpa i Norden AB (559292-7933). Vi bedriver assistans och omsorgsverksamhet i Sverige. Vill du komma i kontakt med oss kan du maila på hej@hjelpa.se alternativt ringa 010-280 40 33 eller besöka oss på Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem 

Vi samlar inte in några personuppgifter om besökare utan endast de uppgifter som visas på skärmen för användaruppgifter för användare som registrerar sig via något av våra kontaktformulär och därmed godkänner att uppgifterna samlas in (se mer nedan).

Kontaktformulär

Uppgifter som besökare delar med sig via något av våra kontaktformulär sparas så länge informationen bedöms som relevant, dock maximalt i två år. Därefter kommer besökaren tillfrågas om vi önskar behålla uppgifterna. Annars gallras uppgifterna bort. Informationen i kontaktformulären används endast för det ändamål som uppges i kontaktformuläret.

Cookie-filer

Vi använder de cookie-filer som WordPress installerar som standard utöver det sätts inga cookies för tillfället.

Analys

Vi samlar inte in någon information för analys.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte några personuppgifter med någon.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Personuppgifter som samlats in via kontaktformulär på vår webbplats sparas i två år varefter de gallras bort om du inte samtyckt att de sparas i ytterligare två år. Analysdata samlas ej in.

Vilka rättigheter du har över dina data

Den data som du delat med oss via något av våra kontaktformulär kan du när helst du önskar välja att radera. Du kontaktar då oss på hej@hjelpa.se och ber om en tidigare gallring av kontaktformulärsdata. Vill du veta vilka uppgifter som sparats används samma kontaktväg.

Kontaktinformation

Har du några integritetsfrågor kan du kan alltid kontakta vårt personuppgiftsombud Mårten Björk (Telefon: 072-404 16 01; E-post: marten@hjelpa.se; Adress:  hjelpa AB, Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö).